ייעוץ IT

התחום מגדיר עבור לקוחותיו מיתווים לארגון זריז וגמיש (Agile Organization),

תכנון, ניהול והטמעה של שינויים עסקיים, ארגוניים וטכנולוגיים חידוד צרכים ודרישות עסקיות, עיצוב תהליכי עבודה משופרים ואימוץ מושכל של חדשנות וטכנולוגיה

התחום מספק מפת דרכים למנהיגים ארגוניים וכולל בנייה, השלמה או עדכון והטמעה של מפת דרכים עבור מנהלים טכנולוגיים וארגוניים הנדרשים למימוש, ניהול והערכה מושכלים של שינוי עסקי – ארגוני – טכנולוגי חוצה ארגון.

יישום מתודולוגיות לפיתוח ותחזוקת מערכות מידע ותשתיות.

שיפור תהליכי פיתוח ותחזוקת מערכות ותשתיות בהתאמה למגוון מתודולוגיות מוכחות ומקובלות בעולם ה- IT.

גיבוש ארכיטקטורה עסקית / תמיכה בפרויקטים חוצי ארגון.

סיוע בגיבוש ארכיטקטורה עסקית / ארגונית לצורך גיבוש עקרונות ותכנון מענה טכנולוגי מקצה לקצה לצרכים הארגוניים בהתאמה לדרישות העסקיות.

יישום Best Practices, תקנים ואיכות.

התוויית תהליכי מיסוד והטמעת Best Pratices כגון פיתוח אג'ילי וניהול שינויי תוכנה נתמך כלים ממוחשבים.

מיסוד והטמעה או שיפור תקנים כגון ISO9001.

השתתפות / הובלת וועדות היגוי ופורמים שונים לצורך ניטור ובקרת איכות התנהלות פורמים אלו ודיווח להנהלת גוף ה- IT על התקדמות עד כה ואתגרים למושבים הבאים.

יישום שיטות לאנליטיקה עסקית, ולניטור ביצועים עסקיים.

מיסוד והטמעת תהליכי חיזוי עסקי וטכנולוגי תוך הקפדה על אופן גזירת המידע השימושי והנגשתו למנהלים ומקבלי החלטות.

ניהול דרישות עסקיות / תמיכה בפרויקטים חוצי ארגון

במסגרת זו הטמעת  שיטה לניהול ואפיון דרישות עסקיות איכותיות ע"י גורמים עסקיים בארגון והעברתם  לגורמי IT.

כחלק מתמיכה בפרויקטים חוצי ארגון (כגון Digital Transformation project) הטמעת תהליך המשפר ומחדד את הבנת הערך העסקי לארגון (מעבר לערך טכנולוגי)

הובלת מעבר ארגון לאג'ליות (Enterprise Agility)

במסגרת זו מתבצעים חקר ישימות והיתכנות למעבר (תוך שימת דגש על בחינת הערך הניתן ללקוח של הארגון), בניית מתווה למעבר הארגון ל- Being Agile, הטמעה העקרונות בהנהלות ובצוותי עבודה והשתלבות בתהליכי יישום והטמעה לפי הצורך

הובלת מאמץ ארגוני למיפוי ומידול תהליכים עסקיים משופרים (BPM – Business Process Management) במסגרת זו תמיכה בהגדרת 'זהות' הארגון ו'משימותיו המרכזיות', תמיכה במיפוי, מידול,