Data Privacy Officer

Wanneer uw organisatie individuen op grote schaal monitort of op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt, bent u op basis van de privacyregelgeving verplicht een Data Privacy Officer/Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen.

Maar ook als uw organisatie niet verplicht is een Data Privacy officer (DPO) aan te stellen, heeft het aanstellen van een Data Privacy Officer wel voordelen voor de organisatie:

  • Opstellen, actueel houden en toezicht houden op het naleven van het interne privacy beleid;
  • Anticiperen op wijzigingen in de wet- en regelgeving;
  • Bewustzijn creëren ten aanzien van het omgaan met persoonsgegevens;
  • Aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens etc.

Het aanstellen van externe ondersteuning heeft als belangrijk voordeel dat de DPO blinde vlekken van de organisatie makkelijker kan waarnemen en daarin kan adviseren vanuit diens onafhankelijke rol. Auren kan u DPO ondersteuning bieden of de rol van DPO op zich nemen.