Testamenten

Vaak besteden mensen onvoldoende aandacht aan hun testament, met als gevolg dat er onnodig veel erfbelasting verschuldigd is of dat een beoogde bedrijfsopvolging niet meer realiseerbaar is. Zaken die voorkomen hadden kunnen worden door het tijdig aanpassen van het testament. Graag overleggen wij de mogelijkheden met u.