Ontwikkelingen CAO VVT

22/12/2021

Pensioen na 45 dienstjaren

Vanaf 1 september 2021 mogen medewerkers na 45 dienstjaren stoppen met werken. Dit is in aansluiting met het pensioenakkoord. De regeling geldt voor mensen die onder de cao VVT vallen, minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn. Deze werknemers krijgen een maandelijkse uitkering via hun werkgever als aanvulling op hun pensioen. Werkgevers konden dit altijd al doen, maar moesten dan een boete betalen. Met het nieuwe pensioenakkoord krijgen werkgevers vrijstelling en kunnen ze dus makkelijker het pensioen aanvullen. 

Balansbudget

Vanaf 1 september kunnen verzorgenden in de vvt maximaal 100 weken sparen (naar rato) om tijdelijk niet of minder te werken. 

Pensioenpremie PFZW

Per 1 januari 2022 gaat de premie met 0,8 procentpunt omhoog naar 25,8%. De verdeling premie werknemers- en werkgeversdeel is in de Cao bepaald en bedraagt 50%.

Looptijd CAO

De Cao VVT 2019-2021 liep af op 31 augustus 2021 maar is verlengd tot 31 december 2021. De onderhandelingen voor de nieuwe Cao lopen nog. 

Heb jij hier vragen over? Dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon binnen Auren via telefoonnummer: 020 – 645 8281 of 033 – 422 5888 of via info@auren.nl

  • Services

  • Sectoren