Your assurance assignment

Condities van contractpartijen, verzoeken van stakeholders, maar ook commerciële overwegingen van de vennootschap vormen vaak een belangrijke reden voor een specifieke (assurance) opdracht.

U kunt onze assurance professionals inschakelen om zekerheid te verstrekken bij een assurance rapport aan derden. Daarbij kunt u denken aan bijzondere controleopdrachten (waaronder een subsidiecontrole), beoordeling van tussentijdse cijfers, maar ook het geven van een oordeel bij specifieke rapportages. Het verstrekken van zekerheid inzake zo’n rapport wordt assurance genoemd.

Onze professionals gaan graag met u in gesprek om de informatiebehoeften van u en uw stakeholders op elkaar af te stemmen. Ons doel is om werkzaamheden te verrichten die er toe doen en daarover te rapporteren. Andere voorbeelden van dienstverlening betreffen:

  • royalty audits,
  • advisering en verklaringen inzake (grensoverschrijdende) inbreng-, splitsings- en fusietransacties
  • pré-audit services