Privacy Statement

Bescherming van uw privacy

Auren Nederland hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Auren Nederland verwerkt persoonsgegevens over u als u onze website bezoekt en/of onze diensten afneemt. Bovendien is het mogelijk dat Auren Nederland uw persoonsgegevens verwerkt omdat uw werkgever deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, is omdat wij deze gegevens nodig hebben om :

 • onze nieuwsbrief te verzenden en/ of u uit te nodigen voor interessante seminars;
 • u te bereiken als dit van belang is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • u de mogelijkheid te geven een account aan te maken als dit nodig is voor onze dienstverlening;
 • onze diensten bij u af te leveren;
 • betalingen te kunnen verrichten;
 • te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens die – afhankelijke van uw vraag/ of vorm van dienstverlening – Auren Nederland verwerkt zijn:

 • IP adres
 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • telefoonnummer
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • financiële gegevens
 • kenteken

Auren Nederland verwerkt ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening, namelijk:

 • BSN nummer
 • Pasfoto
 • Gezondheidsgegevens

Bewaren van persoonsgegevens

Auren Nederland bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft gegeven. Auren Nederland houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn, deze is in beginsel zeven jaar. Van deze bewaartermijn kan Auren Nederland afwijken indien dit wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Auren Nederland deelt persoonsgegevens met derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (dienstverlening) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ter bescherming van uw gegevens sluiten wij met deze derden een (verwerkers)overeenkomst, zodat uw persoonsgegevens veilig blijven.

Online bezoek aan onze website

Auren Nederland gebruikt alleen technische, analytische en functionele cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt en onthoud desgewenst uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Opgeslagen informatie kunt u via de instellingen van de browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien wij gegevens van u verwerken, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw verzoek tot inzage, aanpassen of verwijderen kunt u sturen naar privacy@auren.nl

Uiteraard willen wij er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, daarom zullen wij hierover contact met u opnemen. Het kan zijn dat wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs zodat wij deze kunnen vergelijken met het identiteitsbewijs dat wij reeds van u hebben. Mochten wij hierom vragen dan zullen wij u ook een instructie geven hoe u de relevante gegevens veilig aan ons kunt verstrekken. Hebben wij dergelijke gegevens niet dan kunnen wij u vragen of u in persoon wilt langskomen. Dit is ter bescherming van uw privacy. Auren Nederland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Beveiliging

Auren Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@auren.nl.

Vragen

Mocht u vragen hebben over dit statement of andere privacy gerelateerde vragen hebt, dan horen wij dat uiteraard graag!
Telefoonnummer: 020 6458281 of privacy@auren.nl