(gezondheids)zorg
(Gezondheids) zorg

Zorg & Welzijn

Uitdagingen in de zorg

In deze tijd liggen er veel uitdagingen voor u als zorgaanbieder. In het continue bewegende speelveld is de verwachting hoog betreffende kwaliteit en financiële verantwoordingen. Om het gezamenlijke doel voor goede zorg te behalen is het prettig om tijdig geïnformeerd te worden over de Wet- en regelgeving. Dan wel verwoordt in duidelijke taal voor heldere keuzes. Wij helpen bij alle uitdagingen waar u als zorgaanbieder voor staat.

Zorgadvies & Ondersteuning

De zorgadviseurs van Auren vinden het belangrijk dat u als zorgaanbieder in uw kracht staat. Of u nou zorg levert binnen de WLZ, WMO, Jeugdwet, Zvw en/of forensische zorg. Onze adviseurs denken met u mee bij zowel strategische, tactische of operationele vraagstukken voor uw organisatie. Het is belangrijk om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Hierbij adviseren onze adviseurs pro-actief en ondersteunen u waar nodig. Met een sparringpartner staat u er niet alleen voor!

Diensten vanuit advies zijn onder andere:

  • Advies en ondersteuning bij zorginkooptrajecten / aanbestedingen
  • Contractmanagement
  • Jaarverantwoordingen (o.a. Digi MV)
  • Organisatie structuur
  • Governance

Zorgadministratie & declaratie

Zorgadministratie is een heel gedoe. Met vervelende gevolgen als deze niet soepel verloopt. Om deze reden hebben wij een team met zorgadministratie professionals die hierbij kan ondersteunen of u zelfs kan ontlasten. Ons team bestaat uit ervaren krachten met ervaring binnen de WLZ, WMO, Jeugdwet, Zvw en/of forensische zorg. Tevens hebben zij ervaring met vele zorgsoftwarepakketten. Zij hebben nauw contact met u als zorgaanbieder waardoor u continue op de hoogte bent van uw financiële positie.

Middels een budgetbeheersing krijgt u management informatie op maat voor alle omzet-/ financieringsstromen binnen uw organisatie.

Financiële administratie & jaarrekening

Na het jaareinde vraagt onze wetgever, uw bank, maatschappelijk verkeer om een jaarrekening op te stellen. Maar u wilt natuurlijk graag bezig zijn met de zorg en zaken die u leuk vindt en waar u goed in bent, dus niet met de jaarrekening. Ons team van zeer betrokken professionals stelt graag uw jaarrekening conform de geldende zorg wet- en regelgeving samen. Maar dat niet alleen! Wij houden u tevens op de hoogte hoe u er financieel voor staat, door middel van maand- of kwartaalrapportages en een jaarrekening. Omdat het niet alleen gaat om de cijfers, maar om wat ze u vertellen, zullen wij met u meedenken en vooruitkijken.

Wij zeggen: meten is weten. Daarom legt onze professional u graag persoonlijk uit wat de cijfers betekenen. Hiervoor is hij/zij uitgerust met data-analyse tools. Deze tools stellen onze professionals bovendien in staat om projecties op te stellen en scenario's met u door te spreken. Regeren is immers vooruitzien! En niet te vergeten, onze professionals houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wat dacht u van veranderingen in het zorgspeelveld, fiscale landschap, bancaire eisen etc.

De financiële administratie en/of jaarrekening worden opgesteld, beoordeeld of gecontroleerd middels de gestelde eisen van de Regeling verslaggeving WTZI/Jeugdwet, RJ 655, Titel 9 Boek 2 BW.

Audit verantwoording

De controlewerkzaamheden van de audit professionals van Auren en hun rapportages zijn erop gericht u zekerheid te geven over de betrouwbaarheid van uw financiële verslaggeving binnen de zorg wet- en regelgeving. Enerzijds zet u de financiële audit in als verantwoording, anderzijds gebruikt u dit voor de verbetering van uw bedrijfsprocessen en het inzichtelijk maken van mogelijke risico’s.

De zorg en accountantswereld is continu in beweging door technologische ontwikkelingen die steeds sneller gaan. Onze medewerkers hebben veel kennis van zorgsoftware en de interne beheersing. Daarbij investeert Auren doorlopend in innovatie. U profiteert daarvan, omdat wij deze kennis kunnen toepassen voor uw bedrijf en zo effectieve en efficiënte financiële audits bij u uit kunnen voeren.

Onze audit- en assurance professionals spelen in op de veranderingen binnen de zorg. Zo kunnen zij de controles voor de WMO/Jeugdwet verantwoordingen en WLZ nacalculaties efficiënt en effectief uitvoeren.

Moet u als zorgaanbieder in het kader van de Wet normering topinkomens een verantwoording afleggen? Dan kunnen onze adviseurs ook deze controles uitvoeren.

In het kader van onze zorgwerkzaamheden voldoen wij aan de nationale en internationale kwaliteitsnormen voor auditing. Auren beschikt daarbij over de AFM-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles.


In heel Nederland

Wij helpen organisaties in heel Nederland. Het zorgteam is centraal in Amersfoort gevestigd en is daardoor in staat bij klanten en stakeholders aan te schuiven wanneer dat nodig is.

Heeft u vragen over onze zorg dienstverlening, neemt u dan gerust contact op met ons zorgteam, wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 422 5888 of via [email protected]