Healthcare

Auren is uw partner in de zorg! Wij ontzorgen u volledig in alles wat er rondom uw zorgorganisatie komt kijken. Onze dienstverlening richt zich op alle domeinen in de zorg; de Wmo, Wlz, Zvw, Jeugdwet én de forensische zorg.

Uitdagingen in de zorg

Is uw zorgorganisatie klaar voor de uitdagingen van morgen? De ontwikkelingen in de zorg zijn dynamisch. U wordt continu uitgedaagd om goede zorg te leveren en om gelijktijdig te anticiperen op de ontwikkelingen die op u afkomen.

In deze tijd liggen er veel uitdagingen voor u als zorgaanbieder en de administratieve lasten en de wet- en regelgeving worden steeds complexer. Om het gezamenlijke doel voor goede zorg te behalen is het prettig om tijdig geïnformeerd te worden over deze veranderingen, verwoordt in duidelijke taal voor heldere keuzes. Wij helpen bij alle uitdagingen waar u als zorgaanbieder voor staat zowel bij zorgadvies als bij de zorgadministratie of uw financiële administratie & jaarrekening.

Zorgadvies & Ondersteuning

De zorgadviseurs van Auren vinden het belangrijk dat u als zorgaanbieder in uw kracht staat. Of u nou zorg levert binnen de Wlz, Wmo, Jeugdwet, Zvw en/of forensische zorg. Als u aan het begin staat van uw onderneming komt er veel op u af en moet u aan strenge en specifieke eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld bij de Wtzi toelating. Ook als u al enige tijd werkt als zorgondernemer komen er vele vraagstukken op uw af, zoals welke veranderingen/ontwikkelingen komen op uw organisatie af en wat moet u inregelen om hieraan te voldoen? Of wilt u gaan groeien als zorgorganisatie en welke stappen zijn hiervoor nodig/verstandig?

Onze zorgadviseurs denken graag met u mee, op alle gebieden. Door onze specifieke kennis van de zorgsector, maar ook op financieel en bedrijfskundig gebied, zodat wij u op alle fronten kunnen ondersteunen. Het is belangrijk om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Hierbij adviseren onze adviseurs pro-actief en ondersteunen u waar nodig. Met een sparringpartner staat u er niet alleen voor!

Diensten vanuit zorgadvies zijn onder andere:

Advies en ondersteuning bij:

  • Zorginkooptrajecten/aanbestedingen
  • Contractmanagement
  • Opzet en onderhoud van uw kwaliteitssysteem
  • Jaarverantwoordingen (o.a. Digi MV)
  • Organisatiestructuur
  • Governance
  • Aanvragen van benodigde verplichtingen (AGB-Code, WTZI toelating)

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op met onze zorgadviseurs via zorgadministratie@auren.nl

Zorgadministratie & declaratie

De laatste jaren verandert het zorgstelsel continu. Het kost zorginstellingen steeds meer tijd om de zorgadministratie op orde te hebben. Ook vraagt het steeds meer specialistische kennis om op de hoogte te zijn en blijven van de laatste wet- en regelgeving. Kortom, zorgadministratie is complex en foutgevoelig. Met vervelende gevolgen als deze niet soepel verloopt. Om deze reden hebben wij een team professionals die hierbij kan ondersteunen of u zelfs, deels of volledig, kan ontlasten. U kunt ook bij ons terecht voor tijdelijke ondersteuning van uw zorgadministratie. Zodat u kan doen waar u goed in bent: goede zorg verlenen!

Waaruit bestaat de administratie in de zorg?

Er zijn verschillende administraties in de zorg:

Clientadministratie.

Denk hierbij aan de afhandeling van indicaties, de meldingen van in en uit zorg, gegevens aanlevering CAK. Maar ook het wachtlijstbeheer in de Wlz.

Financiële administratie

Wanneer de geleverde zorg voor declaratie naar de juiste financieringsstroom kan worden gedeclareerd. Dit moet per instantie (bijv. gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor of forensische zorg) en indicatie verschillend worden ingeregeld. De desbetreffende instantie betaalt de afgesproken tarieven uit aan jouw zorgorganisatie als de declaratie aan alle eisen voldoet. Dit vereist specifieke kennis en is erg foutgevoelig.

Functioneel applicatie beheer:

Om alle processen goed te laten verlopen is het noodzakelijk om de inrichting van het ECD goed op orde te hebben. Jaarlijks zijn er allerlei wijzigingen wat betekent dat  de inrichting ook jaarlijks moet worden aangepast. Onze specialisten ondersteunen u hierbij, ongeacht uw softwarepakket.

Ons team bestaat uit ervaren krachten met ervaring binnen de Wlz, Wmo, Jeugdwet, Zvw en/of forensische zorg. Tevens hebben zij ervaring met vele zorgsoftwarepakketten. Zij hebben nauw contact met u als zorgaanbieder waardoor u continue op de hoogte bent van uw financiële positie. Middels een budgetbeheersing krijgt u managementinformatie op maat voor alle omzet-/ financieringsstromen binnen uw organisatie.

Onze zorgadministratie-experts staan voor u klaar om u te ondersteunen. Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op via zorgadministatie@auren.nl

Salarisadministratie;

Uw medewerkers willen graag tijdig en correct hun salaris ontvangen. In de zorg is dit complex, door de toeslagen, verschillende cao’s ect. Omdat wij de specifieke kennis van de zorg hebben, kunnen wij u hierbij ondersteunen. Zo weet u dat uw medewerker krijgt waar deze recht op heeft.

Financiële administratie & jaarrekening

Na het jaareinde vraagt onze wetgever, uw bank, maatschappelijk verkeer om een jaarrekening op te stellen. Maar u wilt natuurlijk graag bezig zijn met de zorg en zaken die u leuk vindt en waar u goed in bent, dus niet met de jaarrekening. Ons team van zeer betrokken professionals stelt graag uw jaarrekening conform de geldende zorg wet- en regelgeving samen. Maar dat niet alleen! Wij houden u tevens op de hoogte hoe u er financieel voor staat, door middel van maand- of kwartaalrapportages en een jaarrekening. Omdat het niet alleen gaat om de cijfers, maar om wat ze u vertellen, zullen wij met u meedenken en vooruitkijken.

Wij zeggen: meten is weten. Daarom legt onze professional u graag persoonlijk uit wat de cijfers betekenen. Hiervoor is hij/zij uitgerust met data-analyse tools. Deze tools stellen onze professionals bovendien in staat om projecties op te stellen en scenario’s met u door te spreken. Regeren is immers vooruitzien! En niet te vergeten, onze professionals houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wat dacht u van veranderingen in het zorgspeelveld, fiscale landschap, bancaire eisen etc.

De financiële administratie en/of jaarrekening worden opgesteld, beoordeeld of gecontroleerd middels de gestelde eisen van de Regeling verslaggeving WTZI/Jeugdwet, RJ 655, Titel 9 Boek 2 BW.

Audit verantwoording

De controlewerkzaamheden van de audit professionals van Auren en hun rapportages zijn erop gericht u zekerheid te geven over de betrouwbaarheid van uw financiële verslaggeving binnen de zorg wet- en regelgeving. Enerzijds zet u de financiële audit in als verantwoording, anderzijds gebruikt u dit voor de verbetering van uw bedrijfsprocessen en het inzichtelijk maken van mogelijke risico’s.

De zorg en accountantswereld is continu in beweging door technologische ontwikkelingen die steeds sneller gaan. Onze medewerkers hebben veel kennis van zorgsoftware en de interne beheersing. Daarbij investeert Auren doorlopend in innovatie. U profiteert daarvan, omdat wij deze kennis kunnen toepassen voor uw bedrijf en zo effectieve en efficiënte financiële audits bij u uit kunnen voeren.

Onze audit- en assurance professionals spelen in op de veranderingen binnen de zorg. Zo kunnen zij de controles voor de Wmo/Jeugdwet verantwoordingen en Wlz-nacalculaties efficiënt en effectief uitvoeren.

Moet u als zorgaanbieder in het kader van de Wet normering topinkomens een verantwoording afleggen? Dan kunnen onze adviseurs ook deze controles uitvoeren.

In het kader van onze zorgwerkzaamheden voldoen wij aan de nationale en internationale kwaliteitsnormen voor auditing. Auren beschikt daarbij over de AFM-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles.


In heel Nederland

Wij helpen organisaties in heel Nederland. Het zorgteam is centraal in Amersfoort gevestigd en is daardoor in staat bij klanten en stakeholders aan te schuiven wanneer dat nodig is.

Heeft u vragen over onze zorg dienstverlening, neemt u dan gerust contact op met ons zorgteam, wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 422 5888 of via zorgadministatie@auren.nl