Aangiften

Ieder zijn vak. Dat geldt zeker voor de diverse belastingaangiften zoals vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomstenbelasting, maar ook aangifte schenk- en erfbelasting. De meesten van u krijgen vroeg of laat een keer met genoemde belastingen te maken. Dat geldt niet alleen voor ondernemers, maar ook voor u als particulier. Onze toegevoegde waarde bij uw belastingaangifte is het meedenken en het vooruitkijken naar de toekomst zodat uw fiscale positie voor de komende jaren zo efficiënt mogelijk wordt ingericht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan estate planning.

Naast werkzaamheden betreffende uw belastingaangifte, kunnen onze aangiftemedewerkers u ook bijstaan bij werkzaamheden die verband houden met een aangifte, zoals:

  • Het controleren van aanslagen van bijv. de inkomstenbelasting;
  • Het voeren van correspondentie met de belastingdienst bij een onjuiste voorlopige of definitieve aanslag, bij afwijkingen van de aangifte, bij vragenbrieven etc. ;
  • Het controleren van een eventueel recht op zorgtoeslag;
  • Het aanvragen van de diverse toeslagen.

Onze aangiftepraktijk is klaar voor de toekomst. Onze aangiftemedewerkers worden regelmatig geschoold en zijn volledig op de hoogte van de meest recente wijzigingen in het belastingrecht op het gebied van o.a. inkomstenbelasting en vennootschapbelasting. De aangiften zijn volledig gedigitaliseerd, zodat de werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd.