Services

Uw oude dag

Uw oude dag lijkt vaak nog heel ver weg. U heeft er wel eens over nagedacht, maar verder nog niet de hoogste prioriteit gegeven. Wat u wel heeft bedacht, is dat u zichzelf later in ieder geval geen zorgen wilt hoeven maken over uw financiële positie. U wilt uw leven na uw pensionering bij voorkeur op dezelfde financiële voet blijven voortzetten. Maar om dat te bereiken moet u eigenlijk vandaag al actie ondernemen. De adviseurs van Auren helpen!

Veel adviseurs kijken bij de bepaling van uw oudedagsvoorzieningen alleen naar uw op te bouwen pensioen, maar vergeten daarbij ook de overige elementen van uw vermogen in ogenschouw te nemen. Het is echter wel van groot belang om dit mee te nemen in uw financiële toekomstplanning. Door middel van een persoonlijk advies kunnen wij dit samen met u vaststellen. De verrassende conclusie van het advies kan ook wel eens zijn dat het helemaal niet lonend is om in uw geval nog verder pensioen op te bouwen.


De adviseurs van auren gaan verder

Bij Auren gaan wij echter nog verder. Bij de bepaling van uw oudedagsvoorzieningen neemt onze adviseur in een financiële planning alle relevante zaken mee. Zaken als de waarde van onroerende zaken die u wellicht bezit of de waarde van uw onderneming.

Voor veel ondernemers geldt namelijk dat ze hun pensioen in ‘de zaak’ denken te hebben zitten. Maar is dat wel zo? Is de onderneming wel geld waard en wat gebeurt er als u stopt of als u de onderneming door middel van een bedrijfsopvolging overdraagt naar de volgende generatie dan wel verkoopt aan een andere partij? Levert u dat voldoende middelen op om van een leuke oude dag te kunnen genieten? Het antwoord op deze vragen maken onze adviseurs inzichtelijk voor u, zodat u nu nog zaken kunt regelen om uw oude dag eruit te laten zien zoals u dat voor ogen heeft.


En wat als uw oude dag stopt?

En dan komt het moment dat uw oude dag stopt. Heeft u al eens nagedacht wat uw wensen zijn omtrent de bestemming van uw vermogen? Wilt u dat het geld binnen de familie blijft of wilt u uw vermogen nalaten aan een goed doel? De keuzes die u daarin maakt kunnen grote (fiscale) gevolgen hebben. Graag adviseren wij u op het gebied van testamenten.