Privacy & Data Protection

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacyregelgeving in werking. Met deze wetgeving zijn de aansprakelijkheidsrisico’s voor ondernemingen uitgebreid en toegenomen. Is uw organisatie op de hoogte van de eisen en verplichtingen die aan de nieuwe privacywet gesteld worden?

De General Data Protection Regulation (GDPR) ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd leidt ertoe dat ondernemingen transparanter met persoonsgegevens zullen moeten omgaan. Om dat te kunnen doen is inzicht in uw data een belangrijke stap. Uiteindelijk dienen ondernemingen een balans te vinden tussen het verzamelen van persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens.

Met de dienst Privacy & Data Protection helpt Auren uw organisatie bij het ontwikkelen van een adequaat privacy beleid en de inrichting/implementatie van maatregelen in uw bedrijfsvoering om zo te voldoen aan de Europese regelgeving. Onze professionals en gespecialiseerde partners benaderen Privacy & Data Protection op een praktische en toegankelijke manier. Samen met u zullen we nagaan in hoeverre uw organisatie voldoet aan de regelgeving ten aanzien van privacy en de bescherming daarvan. Wij streven er naar risico’s en kwetsbaarheden snel, adequaat en zonder grote investeringen te verkleinen.

Privacy check

U wilt graag weten of en in hoeverre uw organisatie voldoet aan de privacyregelgeving? Doe dan de privacy check! Het resultaat van deze privacy check is een heldere rapportage die inzicht geeft in het volwassenheidsniveau van privacy in uw organisatie. Op basis van dit rapport kan een stappenplan gemaakt worden om privacy compliant te worden en aanwezige privacy risico’s adequaat weg te nemen.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met Angelique van der Weiden (privacy specialist) via telefoonnummer: 020- 6458281 of per e-mail: AngeliquevanderWeiden@auren.n