Ondernemingswaardering

Of het nu gaat om de aan- of verkoop van een onderneming, een herstructurering, fiscale vraagstukken of een arbitrageprocedure, u wilt dat de waardebepaling van een onderneming op een juiste en betrouwbare manier tot stand komt. Belangrijk is dat er inzicht wordt verkregen in de factoren die van invloed zijn op de waarde, zoals het risicoprofiel en de verdienpotentie van de onderneming. Bij het waarderen van een onderneming maakt Auren Corporate Finance gebruik van geavanceerde waarderingstechnieken gekoppeld aan haar kennis en ervaring.

Wij voeren onafhankelijke waarderingen van bedrijven uit op basis van hun financiële projecties, die eerder samen met het management van de onderneming zijn ontwikkeld en geanalyseerd. Wij passen verschillende waarderingsmethoden toe, zoals:

  • DCF
  • Multiples
  • Breakup value