Uw vermogen

Uw vermogen. U heeft er hard voor gewerkt en gespaard of wellicht beschikt u over vermogen dat al decennia lang in de familie is. U probeert dit vermogen zo goed mogelijk te beheren en te laten renderen en daarnaast mogelijk in stand te houden voor de volgende generaties. Belegt u uw vermogen wellicht in onroerende zaken? Heeft u dan wel eens stilgestaan bij de mogelijkheden om BTW te besparen? Onze medewerkers van BTW advies vertellen u hier graag meer over.

En heeft u wel eens nagedacht over de vraag hoe uw financiële en fiscale positie eruit ziet voor de rest van uw leven? Hoe kunt u uw vermogen gebruiken om een leuke oude dag te hebben, maar hoe voorkomt u dat een groot deel van uw vermogen door de fiscus wordt genoten? Graag stellen wij met u een financiële planning op om uw vermogen optimaal te benutten. Hierbij kunnen wij u uiteraard ook begeleiden bij eventuele pensioenproblematiek.


Hoe zit het met alimentatie bij een echtscheiding?

En als zaken nu anders lopen dan gedacht? Bijvoorbeeld wanneer u en uw partner besluiten om uit elkaar te gaan? Wat gebeurt er met uw vermogen bij een echtscheiding? En heeft u er al eens bij stilgestaan dat het ontbreken van een (up-to-date) testament bij uw overlijden dan wel het overlijden van uw eventuele partner fiscaal zeer ongunstig kan uitvallen? Graag adviseren wij u op het gebied van echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht en testamenten. Tevens kunnen onze estate planningsspecialisten met u meedenken en een plan maken om uw vermogen (eventueel reeds bij leven) fiscaal zo vriendelijk mogelijk naar de volgende generatie over te dragen.