Uw risico's

Uw risico’s, daarmee bedoelen wij zaken die uw onderneming in gevaar kunnen brengen op fiscaal en juridisch gebied. Deze risico’s kunnen vaak worden beperkt indien tijdig maatregelen worden genomen, zoals de juiste vorm van risicomanagement en het sluiten van bepaalde overeenkomsten.

Zo kunnen fiscale risico’s worden beperkt door overeenkomsten te sluiten met de Belastingdienst betreffende het Horizontaal Toezicht. Cliënten van Auren kunnen zich aansluiten bij het convenant dat wij hebben gesloten met de Belastingdienst. Maar u kunt nog verder gaan. U kunt uw administratieve processen zo inrichten dat u absolute zekerheid heeft over de fiscale aanvaardbaarheid. Dit proces wordt tax assurance genoemd.


Wat geeft de aanleiding tot meningsverschillen?

Maar niet alleen op fiscaal gebied bestaan er valkuilen. Ook samenwerkingsverbanden, overeenkomsten of klantrelaties kunnen aanleiding geven tot meningsverschillen, welke een bedreiging kunnen vormen voor uw onderneming. Om dergelijke bedreigingen zoveel mogelijk te voorkomen staan onze medewerkers u graag bij bij het opstellen van de noodzakelijke contracten en overeenkomsten en het overkoepelende risicomanagement.