Uw geschillen

Niemand heeft graag (juridische) geschillen, maar soms ontkomt u er niet aan. Een goede voorbereiding en juridisch advies wanneer u gaat samenwerken met partijen, kan conflicten voorkomen. Zo raden wij altijd aan om de uitgangspunten en afspraken met partijen schriftelijk vast te leggen. Dat voorkomt ten tijde van meningsverschillen onduidelijkheid en kan voorkomen dat u wordt geconfronteerd met jarenlange gerechtelijke procedures.

Onze juristen staan u dan ook graag bij voor rechtshulp en juridisch advies zoals het opstellen van contracten en overeenkomsten met medeaandeelhouders en vennoten.


Onenigheid met de belastingdienst over fiscale zaken?

Ook kunt u geconfronteerd worden met onenigheid met de Belastingdienst over uw fiscale zaken. Dit kan zo veel mogelijk worden voorkomen door het sluiten van een overeenkomst met de Belastingdienst betreffende Horizontaal Toezicht. Dit is een overeenkomst die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Afgesproken wordt dat de belastingplichtige in geval van twijfel haar fiscale zaken zal afstemmen met de Belastingdienst, waardoor de Belastingdienst ook eerder geneigd is zonder nader onderzoek een aanslag vast te stellen.

Daarnaast zijn wij als Auren ook thuis in een goede fiscale procesvoering waarbij uw rechtspositie op de meest optimale positie wordt verdedigd.