Controle Jaarrekening

De externe accountant is uw partner voor het uitvoeren van uw jaarrekeningcontrole. Het gaat daarbij zowel om wettelijke controles, vrijwillige controles, statutaire controles en groepscontroles. Ook beschikken wij over kennis en kunde voor het uitvoeren en/of aansturen van een geconsolideerde jaarrekening en controles bij buitenlandse vestigingen. Onze audit professionals zijn meertalig en communiceren desgewenst in de Engelse, Duitse of Franse taal. Bij de controle van ondernemingen in het buitenland maken wij gebruik van onze audit professionals in het buitenland of via onze netwerkpartners

Onze controlewerkzaamheden zijn er op gericht derden doelgericht zekerheid te geven over de betrouwbaarheid van uw financiële verslaggeving. Financiële verslaggeving is de optelsom van transacties, processen, procedures en richtlijnen. Dit betekent dat wij daar in onze controle aandacht aan besteden en onze bevindingen daarover met u delen.