IT

Applicaties, platformen, IT processen en IT beheer zijn niet langer weg te denken in uw bedrijfsvoering. Het effectief en efficiënt functioneren van uw automatiseringsomgeving is in toenemende mate belangrijk voor het functioneren van bedrijfsprocessen, maar is ook van belang voor betrouwbare interne en externe (financiële) rapportering en besluitvorming.

In onze jaarrekeningcontrole wordt ook aandacht besteed aan relevante aspecten van uw automatiseringsomgeving. De focus ligt daarbij op beoordeling van de betrouwbaarheid van gegevensverwerking in uw informatiesystemen. Ook besteden wij in dat kader aandacht aan maatregelen die de continue werking van uw informatiesystemen moeten waarborgen. Onze bevindingen en aanbevelingen delen wij met u.

Daarnaast geven wij met een gerichte IT audit rondom uw IT omgeving invulling aan specifieke verzoeken van uzelf of derden (ISAE 3402). Waar nodig werken we samen met betrouwbare partners.

Voorbeelden van aanvullende diensten:

  • sparringpartner bij conversietrajecten
  • evalueren van effectiviteit en efficiency van door IT gefaciliteerde processen
  • inzet van consolidatiesoftware
  • gebruik van data-analyse tools