Renewable Energy

De energiesector is volop in beweging, verduurzaming en hernieuwbare energie zijn actuele thema’s. Nederland heeft zich op Europees niveau gecommitteerd dat in 2020 14%van zijn energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komt.

De specialisten van Auren beschikken over brede kennis van de energiesector met een focus op duurzame en hernieuwbare energie zoals windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht, en geothermische energie. 

Bent u actief in de (renewable) energy sector en heeft u vragen t.a.v. uw (financiële) bedrijfsvoering? Neemt u dan gerust contact op met ons.