Uw familie

Uw familie komt natuurlijk op de eerste plaats. U wilt er graag voor zorgen dat zij het goed heeft, ook financieel. Dus wat zijn de fiscale consequenties als u bijvoorbeeld besluit uw familieleden financieel te ondersteunen? Dan wil de Belastingdienst hiervan over het algemeen graag direct meegenieten. Dit laatste kan worden voorkomen door middel van een tijdige financiële planning of estate planning.


Van een schenkingsplan tot verklaring van erfrecht

Op basis van een dergelijke planning kan worden beoordeeld hoe u uw vermogen op een fiscaal zo gunstig mogelijke wijze kan overdragen aan familieleden. Zo kan worden gedacht aan een jaarlijks schenkingsplan. Ook kunnen wij met u meedenken over hoe uw vermogen na uw overlijden optimaal kan worden verdeeld, waarbij uw wensen uiteraard centraal staan en het uitgangspunt een zo laag mogelijke belastingdruk kan zijn. In dit verband kunnen wij u ook adviseren bij het wijzigen dan wel opstellen van uw testament en de daarbij behorende verklaring van erfrecht.


Wie zet uw bedrijf voort?

En dan uw bedrijf. Wilt u dat dit binnen de familie blijft? Wie gaat het dan voorzetten en op welke termijn? En zijn daar de benodigde middelen voor beschikbaar? Vragen die u zichzelf op tijd moet stellen om een goede bedrijfsopvolging mogelijk te maken, zonder dat belastingheffing de opvolging onmogelijk maakt. Wij helpen u graag in het beslissings- en uitvoeringstraject.