Optimalisatie beheersomgeving

Uw beheersingsomgeving is er op gericht om gestelde doelen te bereiken. Daarvoor worden processen, procedures en beheersingsmaatregelen in het leven geroepen en zijn diverse functionarissen betrokken. De vraag is echter of deze processen en procedures voor de interne controle effectief en efficiënt zijn.

De juiste inrichting van uw administratieve organisatie

Een deugdelijke administratieve organisatie is van belang om tot betrouwbare managementinformatie te komen en om op juiste wijze financiële verantwoording af te leggen. Kenmerkend daarvoor zijn de 6 W’s: wie (functionaris), mag wat (welke gegevens), waarom, wanneer, waarmee (met welke hulpmiddelen) bewerken en waarheen gaan die gegevens. In het kader van jaarrekeningcontroles en subsidiecontroles worden vaak voorwaarden gesteld aan de inrichting van uw administratieve organisatie.

Wij helpen u graag om de effectiviteit en efficiency van interne processen, procedures en governance vraagstukken tegen het licht te houden. Daarnaast kunnen onze professionals u adviseren over de inrichting van uw administratieve organisatie. Voorbeelden hiervan zijn advies inzake het opzetten van project- en contractadministraties.