Restructuring

Bij restructuring ligt de primaire focus op het beheren en optimaliseren van werkkapitaal en cash, met name wanneer banken kredietfaciliteiten bevriezen of terugschroeven. Het kan zijn dat u het resultaat van uw onderneming structureel ziet dalen of dat u zelfs al in zwaar weer verkeert. Het is dan zaak op korte termijn de pijnpunten in kaart te brengen. Auren Corporate Finance kan door haar daadkrachtige aanpak helpen het tij te keren. Door middel van een grondige analyse kunnen wij snel de vinger op de zere plek leggen. Wij stellen samen met u een gedegen plan van aanpak op en helpen u bij het uitvoeren daarvan.

  • Analyse en uitvoering van een herstructurering
  • Implementeren van effectief cash management
  • Optimalisering van de totale financieringsstructuur