Nieuwe afspraken ministerie van VWS en COZIEK over de controle zorgbonus

24/12/2020

Nieuwe afspraken

Het ministerie van VWS en COZIEK (de vertegenwoordigers van accountants in de zorg) hebben afspraken gemaakt over de controle op de zorgbonus. Uit die afspraken blijkt dat VWS instemt met controle op de zorgbonus middels een bijlage bij de jaarrekening. Het accountantsprotocol wordt vervangen door een verantwoordingsprotocol en het ‘verslag van feitelijke bevindingen’ wordt geschrapt.

Verantwoorde kosten

Naast dat duidelijk moet zijn dat de verantwoorde kosten betrekking hebben op zorgprofessionals die bij de zorginstelling werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de covid-19 uitbraak van 1 maart tot 1 september 2020, zullen instellingen zich er in ieder geval van moeten vergewissen dat:

  1. De bonus is uitgekeerd aan de zorgprofessionals binnen 5 maanden na ontvangst van de verleningsbeschikking.
  2. De inkomensgrens van tweemaal modaal is gerespecteerd, conform artikel 11.1.a van de regeling. Daarmee wordt verduidelijkt dat de € 73.000,- niet onverkort wordt toegepast, maar dat de grens van tweemaal modaal wordt gelegd bij de eerste schaal waarin – omgerekend naar voltijdsinzet op jaarbasis – vanaf trede nul meer dan tweemaal modaal (€ 73.000 bruto) wordt verdiend. Daarin zijn de van toepassing zijnde eindejaarsuitkering en vakantietoeslag meegerekend.
  3. Dat de verschuldigde belasting is afgedragen.

Verwachting

Wij verwachten dat deze afspraken na de feestdagen worden geformaliseerd en de wijzigingen inclusief het verantwoordingsprotocol op het subsidieportaal dus-i worden geplaatst.

Wij zullen u daarover uiteraard weer informeren.

  • Services

  • Sectoren