Nog 1 week voor inschrijving UBO-register!

18/03/2022

Moet jij je inschrijven in het UBO-register, doe dit dan vóór 27 maart van dit jaar. Ben je te laat, dan riskeer je een boete. Inschrijven kan online via de site van de Kamer van Koophandel.

UBO-register

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt.

Inschrijven

Je kan je online inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel (kvk.nl). Daar vind je ook alle informatie over wat je nodig hebt voor een correcte inschrijving. Inschrijven kan ook per post met een speciaal formulier. Lees dan goed de voorwaarden over bijvoorbeeld welke stukken je mee moet sturen.

Bekijk in dit filmpje van de Kamer van Koophandel de ervaringen van andere mensen die UBO’s van hun organisatie moesten inschrijven. 

Doel UBO-register

Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk en voorkomt zo het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.

Privacy

Het UBO-register is vanwege de privacy gedeeltelijk openbaar. Sommige gegevens zijn dan ook alleen door bepaalde autoriteiten te raadplegen, zoals de Belastingdienst. Een voorbeeld van een openbaar gegeven is het geboortejaar van een UBO-geregistreerde, een voorbeeld van een niet-openbaar gegeven is de geboortedag.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 020 – 645 8281 of 033 – 422 5888 of via info@auren.nl

  • Services

  • Sectoren