אחריות (חברתית) תאגידית

כנות הינה חלק מהתרבות הארגונית שלנו

פירמות מקצועיות הפועלות לטובת כלל הציבור והחברה באמצעות עשייה. אוריין מאמינה כי פעולות התורמות לפיתוח הפן החברתי מבססות ותורמות לרווחת האנשים ומייצרת חברה משגשגת ומכבדת יותר.

אוריין מאמינה ופועלת על-מנת ליישם ולהטמיע את האחריות החברתית כחלק אינטגרלי מערכי הפירמה.

במהלך העבודה היומיומית אנו רואים לנכון להתחשב ולשמור על האינטרסים של השותפים, העובדים, הלקוחות, הספקים ובעלי עניין נוספים הנוגעים בעבודתנו היומיומית. אנו בחיפוש מתמיד אחר האיזון בין התפתחות אישית וסביבתית גם יחד, כך שהפעולות יביאו לפעילות שהינה לטובת הכלל.