ביקורת דוחות כספיים

ביקורת דו"חות כספים שנתיים: חובה חוקית או יתרון עסקי?

הביקורת השנתית על הדו"חות הכספיים הינה חובה חוקית בישראל.

ביקורת זאת יכולה להניב הרבה יותר מאשר עמידה בהתחייבויות הסטטוטוריות. באם קיימת דרישה חוקית או דרישה חוזית לבצע ביקורת שנתית ולהפיק את "חוות דעת המבקר", כמובן שאנו מתחייבים לעשות זאת.

יחד עם זאת, הערך העיקרי שמקבלים לקוחותינו נובע מהשקפת העולם שלנו לגבי הביקורת.

הביקורת עצמה לא מהווה מטרה, אלא חלק מארגז הכלים שאנו מציעים על-מנת לשפר את התוצאות העסקיות והארגוניות של הלקוחות שלנו.

הפתרונות, ההמלצות והייעוץ שאנו מציעים בהתבסס על המידע הנחשף במהלך הביקורת, מהווים מידע מבוסס וייחודי המציג ניתוח של העבר ומאפשר הסקת מסקנות מבוססות לכדי המלצות לעתיד עסקי טוב יותר.

הביקורת השנתית מבוצעת בהתאם להוראות התקינה הישראלית לצד התאמות הנדרשות בהתאם לתכנית הביקורת והגישה הייחודית של אוריין. תכנית העומדת בדרישות המחמירות של IFAC ושל  "תקנים בינלאומיים לביקורת (ISA)".

אוריין, במסגרת השתייכותה לפורום הפירמות (FOF של IFAC), כפופה לתקני בקרת איכות בינלאומית מקצועית מחמירה זו.

צוותי הביקורת של אוריין ישראל בעלי ניסיון של למעלה מ-35 שנים.

צוות הביקורת שלנו מבוסס על המשכיות של צוות וותיק המכיר את הפעילות והביקורת יחד עם צוות מתחדש בעל ניסיון המביא נקודת מבט רעננה ואובייקטיבית. בדרך זו אנו מבטיחים ביקורת יעילה (למשל דרך צמצום משך הזמן הדרוש לביקורת) הבאה לידי ביטוי בצמצום העלויות.

השירותים שלנו בקצרה:

  • ביקורת סטטוטורית של הדו"חות הכספיים השנתיים ודו"חות כספיים מאוחדים
  • ביקורת מרצון של דו"חות כספיים ודו"חות כספיים מאוחדים
  • ביקורת דו"חות כספיים בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים
  • ביקורת על עמותות וחברות לתועלת הציבור ללא מטרות רווח
  • סקירה של הדו"חות הכספיים הרבעוניים, דו"חות סקירה