הכנת דוחות כספיים שנתיים ותקופתיים

דו"חות כספיים יכולים לשפר לך את איכות החיים, לסייע לגייס משקיעים, להתחבר לשותפים ולקדם את השיתוף פעולה הפנים ארגוני.

דו"חות כספיים כמצגת לבעלי עניין ולשותפים עסקיים, החל ממשקיעים, שותפים, לקוחות וכולל גם את צוות העובדים בארגון:

מידע כספי ופיננסי ניתן ורצוי להציג בדרכים שונות מהדרכים המסורתיות, על נייר יבש מודפס וחתום בדיו של עט.

צוות החשבונאים של אוריין ישראל יתאים את דרך הצגת המידע הכספי והפיננסי וכן את המידע הנוסף בהתאם לצרכים של הארגון. החל מהצגת הדו"חות בצורה המסורתית ועד הצגת המידע במדיה דיגיטלית, מצגות, סרטונים, בצורה אינטראקטיבית ועוד.

המידע המוצג יכול לסייע בגיוס משקיעים, בשיתוף צוות העובדים בתהליכים ארגוניים, גיוס שותפים עסקיים וברתימת ההון האנושי לטובת הארגון ומטרותיו.

דו"חות כספיים כמידע לקבלת החלטות ולניתוח נתונים:

בנייה חכמה של הדו"חות הכספיים ושל מערכת החשבונאות, בתאום עם מנהל הכספים של החברה והבעלים, תאפשר להשתמש בדו"חות הכספיים התקופתיים והשנתיים ככלי ניהולי לקבלת החלטות חכמות.

ניתוח תקופתי משותף עם צוות המומחים שלנו יאפשר למקבלי ההחלטות בארגון לראות את הנתונים באור חדש ומקצועי ולהשתמש בו ככלי המרכז מידע רב על הפעילות שנעשתה בתקופה הקודמת, זאת לצד הבנת ההשפעה המכרעת על עתיד הפעילות וההצלחה העסקית.

דו"חות כספיים לצורכי הביקורת השנתית לבעלי המניות ובעלי אינטרסים:

בישראל ישנה דרישה חוקית שכל הדו"חות החשבונאיים של חברות וארגונים יהיו דו"חות מבוקרים. דרישה זאת מחייבת את רואי החשבון וצוות החשבונאיים של אוריין, לפעול בהתאם לדרישות התקינה המקומית.

היתרון של הפריסה הבינלאומית של אוריין מאפשר לצוות המומחים שלנו לבצע התאמות ולהציג את הדו"חות הכספיים גם בהתאם לדרישות רגולטוריות שונות של כל חברה בינלאומית או רב-לאומית בהתאם לדרישות המקומיות.

הדו"חות הכספיים מבוצעים בהתאם לגילויי דעת של לשכת רו”ח, המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית, כללי דיווח כספי בין בינלאומיים ,(IFRS) חוק ניירות ערך, חוק החברות ועוד.