חשבות שכר ודיני עבודה

ביצוע חשבות שכר בצורה נכונה, חוקית ומדויקת יכול לשפר את שביעות רצון העובדים ובעקבות כך לשפר את יחסי העבודה בארגון על בסיס שקיפות והבנה בין המעסיק לעובד ואף להגדלת התפוקות בעקבות שביעות הרצון, היציבות והביטחון שפעילות נכונה מתקיימת.

מומחי חשבות השכר של אוריין ישראל שמים דגש מיוחד בתחום חשבות השכר לעובדים ישראלים ולעובדים בינלאומיים המגיעים לעבוד בישראל, זאת מתוך ההבנה וההכרה ברגישות הקיימת לנושא לצוות ולהנהלה גם יחד.

במישור החוקי הישראלי: יש הקפדה על חוקי העבודה ודיני העבודה של מדינת ישראל, בהתאם לחוקים השונים החלים על מגזרים שונים, הסכמי הסתדרות וארגוני עובדים שונים, הוראות מיוחדות והוראות שעה וכן בהתאם לפרשנות המשפטית העדכנית מבתי המשפט לדיני עבודה.

חשבות שכר בינלאומית: מציבה צרכים ייחודיים לחברות בינלאומיות. צוות מומחי השכר הבינלאומי של אוריין בישראל הינו בעל ניסיון רב בבניית הפתרון הנכון לכל מדינה. התאמה לדרישות הדיווח ולצרכי חברת האם או הסניף הראשי.

עובדים זרים המגיעים ממדינות אחרות לישראל, מעלים שאלות ומבקשים תשומת לב מיוחדת על-מנת להבין את מצבם ואת השלכות העסקה בשני מדינות. לעיתים עולות סוגיות תושבות של העובדים ולעיתים סוגיות של מניעת כפל מס לעובד.

צוות המומחים של אוריין ישראל הינו בעל ניסיון של שנים רבות בטיפול בעובדים מכל רחבי הגלובוס ובסיוע להם הן בישראל והן במדינות המקור שלהם.