ביקורת טכנולוגית תפעול OP

אפליקציות מקיפות אותנו מכל עבר, ויחד איתן מגיעים שלל סיכונים שלא חשבנו עליהם; החל מסיכונים פיננסים, סיכוני מידע, וסיכונים רגולטורים.

צוות המומחים של אוריין הינו בעל ניסיון רב בליווי פרויקטים של פיתוח אפליקציות ומערכות ממוחשבות וכן במתן ייעוץ החל משלבי הפיתוח לצד ליווי בשלבי התפעול השונים.

ביקורת טכנולוגיות תפעול מתחלקות לשני ענפי פעילות עיקריים ובהתאם לערך שהביקורת מעניקה:

ביקורת מערכות תפעול: ביקורת מערכות תפעול טכנולוגיות ממוחשבות במפעלים: פסי ייצור וחברות תעשייתיות. מטרת הביקורת התפעולית לסייע למפעלים ולארגונים להיות יותר אפקטיביים, החל מסיוע להתייעלות פסי יצור ועד אבטחת המידע בפסי היצור על-מנת למנוע השבתות, טעויות, נזקים פנימיים או חיצוניים ועל-ידי כך לשפר את התוצאות העסקיות בייצור.

ביקורת אפליקציות: ביקורת אפליקציות פועלות בשוטף וביקורת אפליקציות בפיתוח על-מנת לצמצם סיכונים, חשיפות, פגיעה במידע של המשתמשים ושל הארגון.

עמידה במגוון דרישות החוק, כגון: דרישות רשויות המס, שוק ההון, דרישות בנקאיות, הלבנת הון ודרישות חוקיות רבות אחרות.

בנוסף לסיוע בהתאמת האפליקציות למשתמשים ברחבי העולם ולדרישות החוקיות הבינלאומיות המשתנות בין מדינה למדינה, בעזרת צוות המומחים הבינלאומי של אוריין בעולם.