מע"מ (מס ערך מוסף)

מע"מ בישראל הינו חוק מקומי החל על פעילות עסקית בישראל. על-מנת להשיג חבות מע"מ מינימלית כחוק יש לקחת בחשבון היבטים רבים.

הסוגיות העולות בנושא המע"מ בישראל לעתים חד משמעיות, ולעיתים ניתנות לפרשנות שבכדי שתהיה לטובת הנישום, מחייבת בקיאות בנושא המע"מ וחשיבה מחוץ לקופסא.

שאלות נפוצות בקשר למע"מ בישראל:

מה נחשבת עסקה החייבת במע"מ?

האם קיימים פטורים? מהו מועד התשלום?

מה הן ההוצאות הקשורות לעסקה?

מה אחוז המע"מ?

המע"מ בישראל הינו שיעור משמעותי מנתח תזרים המזומנים של העסק ויכול לעתים להפוך לבדו את תזרים המזומנים מחיובי לשלילי.

חשוב לקחת בחשבון את נושא המע"מ עוד בשלב התכנון הכלכלי של העסק מכיוון שלתשלומי המע"מ משמעות עצומה על עתידו הפיננסי של העסק.

מומחי המע"מ של אוריין יוכלו לסייע לכם בסוגיות אלו, לייצר פתרונות באופן נכון ולכתוב חוות דעת בנושאים הקשורים לתחום זה כגון:

מע"מ בפעילות ארגונים זרים בישראל

ארגונים זרים המבצעים פעילות עסקית בישראל, מחויבים להירשם בישראל ולמנות נציג פיסקלי לעניין חוק מע"מ.

אוריין ישראל מספקת שירות זה של מינוי נציג פיסקלי למען ארגוני חוץ שרוצים לפעול בישראל. הנציג נושא באחריות אישית לכל חבות המס של ארגון החוץ בישראל.

ניתן לקרוא חומר נוסף בנושא בעמוד נציגות פיסקלית בישראל.

מע"מ במסחר בינלאומי

מומחי המס הבינלאומיים של אוריין בישראל ובעולם יסייעו לארגונכם למצוא פתרונות מיסוי אופטימליים בתחומי המסחר הבינלאומי; החל מסוגיות של ייצוא וייבוא מישראל ולישראל ועד מכסים ובעיות בינלאומית בין מדינות באופן ישיר ללא קשר לישראל.

מתן שירותים, השכרת נכסים ומכירת נכסים במישור הבינלאומי מייצרים אין ספור של סוגיות בינלאומיות בין רשויות המע"מ שבין המדינות.

מומחי המע"מ של אוריין ידעו ליצר עבורכם פתרון רב-לאומי שניתן ליישם אותו מול כל רשות מיסים בנפרד תוך ראייה כוללת של המהות העסקית.

מע"מ בעולם הווירטואלי והמסחר אלקטרוני

מומחי המיסוי של אוריין מיישמים בתכנוני המס שלהם את החלטות המיסוי והפרשנות של ה-OECD לעניין "הטיפול באתגרי המס של הכלכלה הדיגיטלית" כפי שהוגדרו על-ידי ה-BEPS.

פתרונות המיסוי של אוריין לאתגרי הכלכלה הדיגיטלית מותאמים לפעילות המשתנה והמתעדכנת בקצב מהיר, בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות והעסקיות העולמיות.

כמו גם:

  • מע"מ במסחר בינלאומי – השכרת ציוד ונכסים
  • מע"מ במסחר בינלאומי – נותני שירותים
  • פרה-רולינג למע"מ
  • מע"מ על פיצוי שהתקבל
  • פטורים ומע"מ בשיעור אפס
  • מע"מ במכר מקרקעין וקומבינציה