ביקורת וחשבונאות

פתרונות מתקדמים וחדשניים, תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.

יתרונותיה הרבים של הביקורת מתפרסים מעבר לעמידה בדרישות החוק ולכן לביקורת חשיבות יתרה לארגון. כאמור, הביקורת מהווה יותר מאמצעי למילוי חובות סטטוטוריות, יש ביכולתה לספק תובנות והמלצות חשובות אשר מייצרות ערך מוסף משמעותי לארגון. מציאות עסקית בה מתקיימת ביקורת איכותית מאפשרת התקיימות של תהליכי זיהוי ואפיון חולשות וסיכונים וכתוצאה מכך מתאפשר תכנון תגובה אידאלית אל מול כל סיכון או חולשה.

חשבונאות היא הבסיס של המידע הפיננסי-כספי של העסק, היא גם הבסיס לביקורת ולדיווחים התקופתיים והשנתיים הנדרשים לפי חוק.

קיים הבדל מהותי בין חשבונאות כהכרח לחשבונאות יצירתית.

חשבונאות יצירתית יכולה לשמר איכות קיום גבוהה יותר לארגון כולו ושביעות רצון עבור כלל בעלי העניין שלו; החל מבעלי המניות, מקבלי ההחלטות, צוות העובדים ועד לשותפים העסקיים וללקוחות הארגון.

חשבונאות בעולם המודרני היא כלי משמעותי המאפשר לארגון להשיג תוצאות מיטביות המשרתות את מטרותיו באופן אפקטיבי.

אנו משיגים זאת באמצעות:

זמינות

צוות המומחים שלנו זמין ומשתף פעולה הן עם מקבלי ההחלטות והן עם הצוותים השונים בשרשרת הארגונית. הזמינות באה לידי ביטוי במענה מהיר, מקצועי ובמציאת פתרונות יצירתיים ואדפטיביים לצרכים המשתנים.

יצירתיות

בעולם האג'לי (Agile), המשתנה באופן תדיר ובמהירות רבה, ניתן להמציא ולספק פתרונות מגוונים כבר משירותי הביקורת והחשבונאות הבסיסית. צוות המומחים שלנו עומד באתגרי הזמן ומתרגם את הניסיון הרב שנצבר לטובת התאמה מהירה ואפקטיבית לצרכים המשתנים. 

איכות

דרישות הביקורת משתנות כל הזמן. בהתאמה, אנו שואפים לשפר עצמנו כחלק מתהליך מתמשך אשר שם דגש על ביקורת עצמית וכן על תיקון, שדרוג וייעול הצוות ויכולותיו. 

אוריין הינה אחת הפירמות החברות בפורום (FOF) המצומצם, היוקרתי והאיכותי של IFAC אשר מפקח על עמידה בתקני האיכות הבינלאומיים. כפועל יוצא, מערכת בקרת האיכות שלנו מתבססת על מערכת התקינה הבינלאומית של ביקורת של IFAC. מכאן שעמידה בתקנים אלו מבטיחה עמידה בתקני אבטחת האיכות הבינלאומיים המקצועיים הגבוהים והמחמירים ביותר. זהו תו תקן שאנו מתחייבים אליו.

אמינות

דו"חות הביקורת, האישורים וחוות הדעת של המומחים שלנו מעניקים נחת רוח ללקוחותינו ולכל בעלי העניין שלהם (בעלי מניות, בנקים, לקוחות, ספקים, עובדים וכו'), זאת לצד הביטחון בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לעסקים שלהם תוך הסתמכות על נתונים אמינים שעברו בדיקה מדוקדקת.

מומחיות

רואי החשבון, החשבונאים וצוותי הביקורת שלנו, הם בעלי מומחיות מעמיקה וניסיון מעשי רב-שנים. אנו משוכנעים שהכשרה מתמדת לצד מעקב אחר ההתפתחות המסחרית והעסקית בעולם מסייעים לנו במתן מענה ופתרונות יצירתיים וייחודיים, אלו מהווים ערך מוסף משמעותי ללקוחותינו.