רולינג ופרה-רולינג, החלטות מיסוי

פרה רולינג יכול לחסוך עבורכם אי-ודאות וכסף רב.

ארגונים ועסקים רבים מבקשים לנטרל כל מרכיב של אי-וודאות בדרך של החלטות מיסוי (בדרכים של קבלת Pre-ruling).

החלטות מיסוי מקדמיות הם כלי רב-עוצמה בעולם המיסוי. אוריין ישראל פיתחה מתודולוגיה מובנית להגשה ולקבלת הסכמי מיסוי מקדמיים עם רשויות המס, כך שהחלטת המיסוי תשרת את הצרכים והמטרות של הארגון.

במסגרת זו אנו נפתח עמדת מיסוי מפורטת ומנומקת אותה נציג בפני רשויות המס, טרום הגשת הבקשה אנו נוודא כי רשויות המס שותפות ותומכות בעמדתנו.

תהליך ייעוץ מקדים ללקוח יאפשר אבחון וייעוץ לגבי כדאיות הגשת בקשת רולינג או המלצה אחרת כגון חוות דעת או ייעוץ אחר להשגת התוצאה הטובה ביותר לצרכייך העסקיים.

"החלטת מיסוי" הינה החלטה בכל הנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס בשל פעולה עסקית, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד.
החלטת מיסוי ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי ברשות המיסים בישראל וזאת קודם לביצוע הפעולה ובמקרים מסוימים אף לאחר ביצועה.

החלטות מיסוי ניתן גם לקבל במדינות אחרות בהן פועלת החברה וששם יש ללקוחות שלנו פעילות עסקית. צוות המומחים הבינלאומי של אוריין יסייע ויגיש בהתאם לאותה מתודולוגיה ייחודית של הצלחה והתאמת החלטת המיסוי לצרכי העסק.

תחומי המס בהן ניתן לקבל החלטת מיסוי מקדמית בישראל:

רולינג במס הכנסה

רולינג במס ערך מוסף

רולינג לגבי מיסוי מקרקעין

רולינג לגבי התיאומים בשל אינפלציה

רולינג עידוד השקעות הון

רולינג לגבי חוקי עידוד השקעות הון בחקלאות

רולינג לגבי חוק עידוד התעשייה (מיסים)

רולינג לגבי הוראות מס ספציפיות שונות