תעשיות

לכל מגזר פעילות יש מאפיינים משלו, ואנחנו מודעים לכך באורן.

כל תעשייה מאופיינת במאפיינים בייחודיים לתחום הפעילות שלה. ההבנה כי לכל תעשייה צרכים שונים מאפשרת לנו באוריין להתאים את המומחים אשר ילוו את הלקוח. הצוות שיבחר ללוות את הלקוח יהיה זה המכיר את התעשייה בה פועל הלקוח על בוריה ובכך יש בידיו לספק את הפתרונות המיטביים לצורכי הלקוח.  

היכולת להעמיד צוות עם תפיסה משולבת רחבה, המביאה מיומנויות רבות לידי ביטוי יחדיו, היא המאפשרת לנו לעזור ללקוחותינו תוך לקיחת כל המשתנים הרלוונטיים שעשויים להשפיע על הפתרון המוצע בחשבון בטרם תתקבל ההחלטה על הפתרון המיטבי עבורו.

אנו פועלים למתן פתרונות מיטביים במספר תעשיות מרכזיות, בכלל הטריטוריות בהם אנו פועלים.

התעשיות בהם אנו מתמקצעים הן:

שירותי אוריין

התפיסה הרב-תחומית שלנו לצד הניסיון בעבודה משותפת בין המחלקות השונות והירתמות מומחים מתחומי התמחות שונים מאפשרים לנו להציע ללקוחותינו פתרון מותאם לכל פרויקט ומטרה, זאת לצד השקפה גלובלית, איכות וישרה מקצועית ללא דופי. מגוון השירותים להם אנו מספקים פתרונות מפורטים מטה.