כלים לניהול עסקים משפחתיים

שירותים רב-תחומיים של אנשי מקצוע שמומחיותם במתן פתרונות  לחברות זרות ,כדי לספק להן תמיכה בהקמה ,תפעול ,בגיבוש תכניות להשבת רווחים לארץ המקור ,בהיבטי מיסוי ופיננסים שונים ,כמו גם סיוע בעת סגירת עסק במדינה זרה אם עולה צורך בכך   .גישת 360המעלות של AUREN ,הלקוח במרכז ומקבל את כל  המענה באופן מרוכז מ-AURENבאמצעות שיתוף פעולה בין כלל  המומחים הנוגעים בדבר ,זאת בכדי להבטיח מענה מיטבי ומותאם שיענה לצרכי הלקוח וישרת את מטרותיו העסקיות