חברה משפחתית - תכנון נכסים וירושה

עסקים בעלי אופי משפחתי דורשים תכנון מוקפד מראש לצד אומץ ופתיחות לדון בתרחישים לא רצויים עתידיים זאת בנוסף לאופן הפעילות השוטף שיביא את הארגון להצלחה.

ניהול הארגון משפחתי וההון המשפחתי הוא תחום מיסוי-משפטי ועסקי המתמקד בנושאים כלכליים בין-משפחתיים.

הפתרונות שלנו כוללים:

סיוע במבנה חברות, התניית הבנות בין שותפים בארגון משפחתי, ייסוד וניהול נאמנויות בארץ ובעולם, בחינת ההשפעה וההשלכות של הצוואות על הפעילות העסקית, ניהול וחלוקת עיזבונות, בחינת הסכמי ממון, ייעוץ ותכנון מיסויי בארץ ובעולם, ייצוג יחידים ותאגידים בהליכים מול רשויות המס הקשורים ברכוש משפחתי ועוד.

אוריין מייצגת משפחות עתירות נכסים ומעניקה ייעוץ, ליווי ופתרונות הן בנושאים אישיים והן בנושאים עסקיים שוטפים, לרבות תכנון ושימור הון ופעולות נוספות רבות הקשורות להון האישי.

הידע הנרחב של מומחי המס והיועצים העסקיים של אוריין, יחד עם צוות היועצים הרב-תחומי, מאפשרים פיתוח ויישום מבנים אשר מתחשבים בערכי הלקוחות וברצונם הפרטי תוך הגמשה והתאמות לנסיבות המשתנות.

המומחים שלנו צברו ניסיון עסקי ומיסויי רחב ויצרו סל פתרונות ייחודי, בין היתר ניתן למנות את הבאים:

תכנון ההון המשפחתי ושימורו- תכנון כולל, ולרבות תכנון העברת הון משפחתי מדור לדור.

הסכמים בין בני משפחה- ביניהם נכללים גם הסכמי בעלי מניות בחברות שבשליטתם.

ייסוד אמנה משפחתית תוך בחינת ההשפעה העסקית המשפחתית והשפעות המיסוי.

תהליכי קבלת החלטות סיוע בקבלת החלטות תכנוניות נכונות.

זיהוי מבני מס יעילים- זיהוי, תכנון ופיתוח אסטרטגיות למניעת או צמצום חבויות מס הנובעות מתושבות.

ייצוג אל מול רשויות המס השונות- ייעוץ מיסוי על בסיס חוקי המס הבינלאומיים בכל הנוגע ליישום הדין הזר בקשר עם נכסים ומסגרות נישואין אשר מצויים תחת סמכויות במדינות שונות, לרבות ייצוג בהליכי ליטיגציה מול רשויות המס השונות בעולם.