מיקוד גלובלי

סוללים איתך את הדרך להצלחה

חברות המתחרות בשוק הגלובלי כיום זקוקות לסיוע בכל מדינה אשר בה הם פועלות וכן בכל מדינה בה מופיעה הזדמנות עסקית.

המיקוד הגלובלי ניכר ונוכח בפעילות של אוריין. מיקוד זה בא לידי ביטוי הן בניסיון שלנו והן בזכות הפריסה הרחבה של אוריין והימצאותה ב- 11 מדינות ו-59 סניפים, זאת לצד המשרדים השותפים ברשת אנטאה, המקיפים פעילות ב-70 מדינות. אנו מבינים ומתמודדים מול אתגרים בינלאומיים של לקוחותינו בשימוש בגישה אחת המובילה אותנו ומנחה אותנו: להציע את השירות הטוב ביותר האפשרי בכל מקום בעולם.

העובדה כי אנו מופיעים ברשימת הפירמות המצומצמת של הפירמות החברות ב- Forum of Firms, תחת ועדת הביקורת המקצועית של IFAC (הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון), מבטיחה עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.