הדרכה בכתיבת קוד מאובטח – SSDLC Training & Code Review

עבור חברות תכנה או חברות שיש בהן צוותי פיתוח הכותבים קוד, חברת אוריין מציעה את שירותיה לצורך יעוץ, הדרכה ולאחר מכן גם סקירה ובדיקה של קוד מאובטח, זהו תהליך אשר משלב, כבר בשלב פיתוח המוצרים, את נושא אבטחת המידע על־מנת להגיע למוצרים או אפליקציות בעלי סטנדרט מאובטח לפי הנהוג בתעשייה. 

על־מנת לפתח מוצר תוכנה יש לעבור כמה שלבים – מחקר ואיסוף נתונים לגבי הבעיה או הצורך אותו רוצים לפתור באמצעות המוצר, תכנון המוצר כך שיענה על הצרכים ולבסוף גם כתיבת התוכנה ובדיקתה. בדיקת התוכנית מורכבת הן מבדיקת הפונקציה שאותה תוכנה אמורה למלא, והן מבחינת אבטחתה כך שלא ניתן יהיה לפרוץ עליה לצורך שינוי נתונים או השתלטות על מאגר הנתונים שהוא תכיל. 

חברות או ארגונים העוסקים בפיתוח קוד, אפליקציות או תכנות אשר ישמשו את הקהל הרחב, נדרשות לעמוד בסטנדרטים של אבטחת המידע. זהו תחום דינאמי אשר משתנה ומתפתח כל הזמן, ויש לבצע את ההתאמות הנדרשות על־מנת שמוצרי החברה יעמדו בתקנים.  

חברת אוריין מציעה להדריך, לכוון ולהנחות את אנשי הפיתוח של הארגון ביצירת תוכנות מאובטחות התואמות את הסטנדרטים ואת כללי האבטחה לכתיבת הקוד, ובנוסף לכך, גם לסקור ולבדוק קודים קיימים או קודים בפיתוח על־מנת לבחון האם אכן עומדים בתקנים אלו. חברה או ארגון אשר לא יעמדו בתקנים עשויים להיות חשופים לפריצות ואף במקרים מסויימים לתביעות מצד לקוחות במקרה של פריצה למאגר הנתונים.