הדרכה למודעות אבטחת מידע – Security Awareness Training & Phishing Campaigns

ארגונים או חברות, גדולים או קטנים, חשופים לחדירות של האקרים, לפריצות או לכל דרך אחרת של השתלטות על רשת המחשבים במטרה לפגוע בעסק בדרכים שונות כגון, שאיבת מידע ממאגר הנתונים לצורך מכירתו לגוף שלישי, גרימת הפסדים, בין אם כלכלים ובין אם פגיעה במוניטין, השתלטות על הרשת או תחנות הקצה, דרישת כופרה וכדומה.

ישנן דרכים שונות ומגוונות להימנע ממצבים כאלו, כגון אבטחת הרשת, ביצוע בדיקות חוסן תקופתיות, התקנות תוכנה לצורך ניטור וחסימה של גורמים לא רצויים ועוד. אך הדרך החשובה והאפקטיבית ביותר היא ללמד, להדריך ולהנחות את עובדי החברה בנוגע לסכנות האורבות ולדרך להימנע מהן. 

עובדים אשר יקבלו הדרכה, יהיו מודעים יותר לדרכים בהם האקרים פועלים וידעו טוב יותר ממה יהיה עליהם להימנע על־מנת שלא להגיע למצבים של פריצה לרשת המחשבים. למשל, להנחות את העובדים שמיילים שאינם מוכרים, קישורים שאינם ממקור ידוע, הודעות המבקשות להזין נתונים אישיים – מומלץ שלא לפתוח או להכניס אליהם נתונים.

חברת אוריין יכולה להציע כנסים והדרכות מקצועיים, סדנאות למודעות לאבטחה, שליחת מצגות, חוזרים ועלונים כתובים, חידוד נהלים בארגון או בכל דרך אחרת אשר תתאים לחברה שלכם.  

יחד עם הצורך בהדרכה, בחידוד נהלים ובהסברה לעובדים, נוכל לבצע ניסיונות דיוג (פישיניג) מבוקרים ויזומים על־מנת לבדוק את מוכנות העובדים מחד ואת נקודות החולשה עליהן יש צורך להתעכב ולהסביר מאידך. 

הדרכה למודעות אבטחת מידע בארגון היא החשובה ביותר שכן היא תמנע את הפריצה הבאה במקום להתמודד עם השלכותיה בפועל. ככל שעובדי הארגון יהיו יותר מודעים לסכנות, לדרכי הפעולה, לצורות שונות של פישינג, כך הם ידעו כיצד להימנע מהן ואף ידעו לדווח עליהן בזמן אמת למחלקת אבטחת המידע (או לבצע כל נוהל אחר שייקבע בארגון) שיוכלו לאתר את הפירצה ולחסום אותה.